El temizleme jeli, antibakteriyel, gripten korunma Anti-Bakteriyel El Temizleme Jeli
15 Saniyede Susuz ve Havlusuz
Tüm Bakterleri %99.99 Oranında Yok Eder

Lizzo el temizleme jeli

Havuz Temizleme Kimyasalları

Havuz temizleme kimyasalları departmanımız 1990 yılında firmamızın kimya alanındaki bilgi birikimini bu alanda da kullanma isteği sonucu kurulmuştur. Kendi üretimimizi yaparak, ürünlerine sağlık bakanlığı üretim izni alarak Türkiye çapında birçok bölgede de ürünlerimizin dağıtımını gerçekleştirmekyiz.

Müşteri portföyünde oteller, okullar, hastaneler ve havuz temizliğine ihtiyacı olan her türlü alan vardır.

 


Havuz Temizleme Kimyasalları Ürünlerimiz

STOVI 290
KIŞ BAKIM MADDESİ

Özellikleri : Kış mevsiminde dolu halde bırakılan açık havuzlarda yosunlaşmayı ve kireçlenmeyi önleyerek ilkbaharda yapılacak temizliği kolaylaştırır.

Kullanım : Dozaj miktarı su sertliğine göre değişir. Yumuşak sularda, her 100 m3 su için 3 kg. Sert sularda her 100 m3 için 5 kg kullanılır.

Ambalaj : 30 Kg

STOVI 200 TABLET KLOR
DEZENFEKTANLAR

Özellikleri : Sürekli klorlama ile havuz suyuna dezenfekte etmek için kullanılır. Bakterileri kısa zamanda öldürüp, virüsleri etkisiz hale getirir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosunlaşmayı önler.

Kullanım : Her 30 m3 su için 1 tablet, klorinatörler yardımıyla verirlir.

Ambalaj : 50 Kg

STOVI 233 GRANÜR KLOR (56)
DEZENFEKTANLAR

Özellikleri : Ani klorlama yapmak suretiyle havuz suyunu dezenfekte eder. Bakterileri öldürüp, virüsleri etkisiz hale getirir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosunlaşmayı önler.

Kullanımı : Dozaj miktarı, havuza girenlerin sayısına ve etki eden güneş ışığı miktarına göre ayarlanır. Sürekli klorlamada, her 10 m3 su için 40-80 gr.

Ambalaj : 50 Kg. %56 aktif klor içerir.

STOVI 234 ŞOK KLOR (90)
DEZENFEKTANLAR

Özellikleri : Şok klorlama yaparak havuz suyunu dezenfekte eder. Bakterileri kısa zamanda öldürür, virüsleri etkisiz hale getirir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosunlaşmayı önler.

Kullanım : Sürekli klorlamada, her 10 m3 su için 60 gr. Şok klorlamada, her 10 m3 su için 160 gr kullanılır.

Ambalaj : 50 Kg. %65 aktif klor içerir.

STOVI 300
DEZENFEKTANLAR

Özellikleri : Havuz suyuna ilave edildiğinde hemen hijyen sağlar. Sıvı olduğundan suya karışması çok kolay olup kullanışlıdır. Sarı renkli berrak sıvıdır. Alkali bazlıdır. Yoğunluk (20 C): 1.15 -/+ 0.02 pH(%1)-12 %3 Aktif klor içeren sıvıdır.

Kullanım : 10 m3 su için 200-300 gr yeterlidir. Ambalajı güneş ışığında bırakmayınız. Ambalajın ağzı kapalı tutulmalıdır.

Ambalaj : 30 Kg

STOVI 241
YOSUN ÖNLEYİCİ

Özellikleri : Havuz sularında yosunlaşmayı önler. Oluşmuş yosunları öldürür.

Kullanım : Dozaj miktarı hava şartlarına, havuza girenlerin sayısına ve alınan taze su miktarına göre ayarlanır. Haftada bir kez olmak üzere her 10 m3 su için 25 gr. Önceden oluşmuş yosunlaşmanın ortadan kaldırılması için şok uygulamada her 10 m3 su için 200 dozajlama yapılmalıdır.

Ambalaj : 30 Kg

STOVI 252

Özellikleri : Havuz sularında bulunan küçük parçacıkların hızlı bir şekilde çöktürülmesine ve havuz suyunun berraklaşmasını sağlar.

Kullanım : Her 10 m3 su için %10’luk çözeltiden 10-50 gr. Dozajlanır. Çöktürme işleminden sonra havuz suyunun pH’ı 7.2-7.6 ya ayarlanmalıdır. Çökeltiler dip süpürgeyle temizlenir.

Ambalaj : 30 Kg

STOVI 295
SERTLİK BAĞLAYICI

Özellikleri : Yüzme havuzlarında su sertliğinin önlenmesi için kullanılır. Boru hatlarında, kum flitrelerinde ve havuz ……………. Suyun sertliğinden kaynaklanan kireçlenmeyi önler. Suya sertlik veren tuzlarla kompleks yaparak çökmemesini sağlar.

Kullanım : Dozaj miktarı her 10 m3 su için 1 Kg. Her ters yıkama sonrası 500 gr.

Ambalaj : 30 Kg.

STOVI 214
pH AYARLAYICILAR

Özellikleri : Havuz suyunda bulunan serbest alkali maddeleri, terkibindeki organik asitlerle nötralize ederek havuz suyunun pH’nın düşürülmesini sağlar.

Kullanım : Stovi 214, %10’luk çözeltiler halinde hazırladıktan sonra havuza dozaj sistemi ile veya kısım kısım ilave edilmeli ve bu esnada suyun pH değeri sürekli kontrol edilir. Yumuşak sularda her 10 m3 su için 50 gr. Sert sularda her 10 m3 su için 150 gr kullanılır.

Ambalaj : 30 Kg

STOVI 215
pH AYARLAYICILAR

Özellikleri : Havuz suyunda bulunan serbest alkali maddeleri terkibindeki organik asitlerle nötralize ederek havuz suyunun pH’nın düşürülmesini sağlar.

Kullanım : Yumuşak sularda her 10 m3 su için 100 gr, sert sularda her 10 m3 su için 100 gr kullanılır.

Ambalaj : 30 gr

STOVI 211
pH AYARLAYICILAR

Özellikleri : Havuz suyundaki asidik maddeleri terkibindeki alkali maddelerle nötralize ederek havuz suyunun pH’nın yükselmesini sağlar.

Kullanım : Stovi 211 %10’luk çözeltiler halinde hazırlandıktan sonra havuza dozaj sistemi ile veya dozaj sistemi yoksa kısım kısım ilave edilmelidir.. Dozajlama esnasında suyun pH değeri sürekli olarak kontrol edilmelidir. Havuz suyunun sertliğine bağlı olarak dozaj miktarı değişir. Yumuşak sularda her 10 m3 su için 50 gr kullanılmalıdır.

Ambalaj : 30 Kg

STOVI 275
TEMİZLEYİCİ

Özellikleri : Havuz yüzeylerinde banyolarda duşlarda tuvaletlerde oluşan kireç yağ ve kirlerin temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım : Her 10 m3 su için 100-200 gr. ( %10’luk çözeltiden) Metal temizliğinde konsantrasyon %3 olmalıdır.

Ambalaj : 30 Kg.

 

Havuz Problemleri

NO

BAŞLICA SORUNLAR

SEBEPLER

ETKİSİ

ÖNERİLER

1

DONUK GÖRÜNÜMLÜ BULANIK SU

*Filtrasyon yetersiz
*pH yüksek
*Sert su
*Klor oranı düşük
*Stabilizer yüksek

*Yosun üremesinin ilk aşaması başlar
*Yüzen askıda maddeler

*pH ayarlanır
*Şok klorlama yapılır
*Stovi 234 kullanılır (40-60ppm)

2

SU PARLAK DEĞİL

*Filtrasyon zayıf
*ph yüksek

*Çözünmeyen askıda maddeler

*Filtre kontrol edilir
*pH düşürülür
*Stovi 214 veya 215 kullanılır

3

RENKLİ FAKAT BERRAK SU

*Suda metal iyonları var

*Okside olmuş metaller

*pH ayarlanır
*Şok klorlama yapılır
*Stovi 252 ile çöktürme yapılır

4

RENKLİ PARÇAÇIKLAR VAR

*pH yüksek
*Düşük Si nedeniyle krozyon

*Okside olmuş metaller

*Stovi 211 ile pH yükseltilir

5

DUVARLARDA, BORULARDA, FİLTREDE VS. TAŞ OLUŞMASI

*pH yüksek
*Caco çözünürlüğü aşılmış
* Alkalinite yüksek

*Kalsiyum karbonat çözünürlüğü aşılmıştır
*Boruların tıkanması, filtre basıncının atrması

*Stovi 214 veya 215 ile pH’ı sürekli olarak ayarlanır

6

YEŞİL BULANIK SU, KAYGAN YÜZEYLER VE YOSUNLAŞMA

*Klor seviyesin düşük
*Algisid yetersiz
*Stabilizer fazla

*Yosun üremesi olur

*pH ayarlanır
*Şok klorlama yapılır
*Stovi 234 kullanılır

7

GÖZ VE CİLT TAHRİŞİ

*pH uygun sınırda değil
*Etkisiz klorlama sonucuna bağlı klor miktarı yüksek

*Kirlilik önerilerinin dışında, bağlı klor ve klor yüksek

*pH ayarlanır
*Şok klorlama yapılır
*Kloru düşük DPO ile ölçüm yapılır

8

GÖZÜ YAKACAK SEVİYEDE KUVVETLİ KLOR KOKUSU

*Serbest klor düşük
*Yanlış şok klorlama
*Stabilizer ve bağlı klor yüksek

*Bağlı klor yüksek (>0.2ppm)
*Yetersiz dezenfeksiyon

*Serbest klor 0.8-2ppm yapılır
*Şok klorlama doğru yapılmalı
*Stovi 234 kullanılır

9

SAÇLARDA, GİYSİLERDE, VİNİL KAPLAMALARDA AĞARMA

*Serbest klor yanlış ölçülmüş
*Testin yanlış yapılması eski OTO test çözeltisi

*Klor seviyesi yüksek (>15ppm)
*Aşırı klor tüketiminden dolayı maliyet artışı

*Klor seviyesi düşürülüreller temiz ve hijyen korumada - domuz gribi elveda


el temizleme ürünü yeşile saygılıel temizleme jeli sertifika el hijyeni jeli sertifikael temizleme ürünü tse Lizzo El Temizleme Jeli Akderman Aş'nin Tescilli Markasıdır.
ŞUURİDOL Dijital Ortam Ajansı